Personalisatie

1. Kies een Viskan spa

De belangrijkste en meest overwogen keuze is die van het Viskan spa model.
Stel jezelf vooral de vraag wat je verwacht van een spa (Liggen, zitten, ... ) en hoeveel plaats je er aan wil spenderen (aantal personen, grootte, ... ). Daarnaast is het ook heel belangrijk om af te wegen wat je verwacht van de massage, en welke nutsvoorziening je getroffen hebt of welke nog kunnen gebeuren. (Hoeveel massagepompen? Hoeveel kracht?)

Maar kijk even goed naar welk soort massage jets er in welke spa zitten. Deze staan aangegeven met de onderstaande symbolen:

verstelbare massage jets jacuzzi spa  Verstelbare - te richten - massage jets Viskan pulserende massage jets  Roterende massage jets
roterende massage jets spa jacuzzi Pulserende massage jets nekjets massage spa viskan  Nek massage jets